Úvod > Aktuálne v meste

Akcie a podujatia - Mesto Spišská Nová Ves

ORBIS PICTUS / ROZHOVORY O UMENÍ: YOU DESERVE ART!

Galéria umelcov Spiša, Spiššská Nová Ves

Ďalšia Galerijná streda už 25. 9. 2019 😊 9.00 – 19.00 | Dlhé dni s umením: otvorené stále expozície a ...