Spišské divadlo

Divadlo so 40-ročnou tradíciou. Organizovanie predstavení pre verejnosť i pre kolektívy.

Spišské divadlo

Divadlo v Spišskej Novej Vsi

Divadlo so 40-ročnou tradíciou. Organizovanie predstavení pre verejnosť i pre kolektívy.

Adresa: Radničné námestie 4, 052 01 Spišská Nová Ves
Telefón:053 / 417 32 74, 053 / 417 32 71, 0903 643 015
E-mail: sekretariat@spisskedivadlo.sk

Je divadlom s vyše 40 ročnou históriou, ktoré pod týmto názvom pôsobí od roku 1992 v budove Reduty, ktorú v roku 1902 pre spoločnosť Imre Halmaiho Straussa postavil staviteľ Kálman Gezster. Jediné na Slovensku pôsobí ako zájazdové divadlo s prioritnou orientáciou na deti a mládež. Jeho súbor ročne odohrá 150 - 170 predstavení na celom území Slovenska, dostáva sa i na zahraničné festivaly (1997 Slavjanskij venec v Moskve, 1998 Setkání v Zlíne, 1999 Medzinárodný festival detských súborov v Divadle Rabcio - mesto Rabka, Poľsko). V histórii divadla nachádzame znamenité osobnosti hercov, režisérov, hudobných skladateľov, scénických výtvarníkov, dramaturgov. Z bohatej plejády možno uviesť aspoň mená: Milan Drotár, Milan Kišš, Peter Gažo, Viera Strnisková, Vladimír Durdík, Peter Rašev, Vjačeslav Spesivcev, Vitalij Mozgalin, Igor Rusnák, PhDr. Anton Kret, CSc., Vladimír Čáp, Juraj Szabadosz, Róbert Mankovecký, Štefan Hudák a iní.

V súčasnosti Spišské divadlo - v zmysle svojho štatútu - ako kultúrno-výchovná a umelecká inštitúcia inscenačne pripravuje, vytvára a verejne predvádza divadelné predstavenia pre deti predškolského a školského veku, pre mládež ale i pre dospelého diváka v regióne Spiša, ale i mimo neho s dôrazom na všetky formy a žánre klasického moderného a alternatívneho umenia.

Kapacita divadla: 300 miest

Služby pre verejnosť:

Útvar programu, marketingu a propagácie zabezpečuje:
- organizovanie predstavení pre verejnosť i pre kolektívy
- sprostredkovanie predstavení iných umeleckých telies a jednotlivcov
- prenájom priestorov (divadelná sála, klub divadla) na kultúrne a spoločenské podujatia podnikov a organizácií, (foyeer divadla) na výstavy a prezentácie
- technické zabezpečenie podujatí aj mimo SD
- zapožičiavanie kostýmov

Predpredaj vstupeniek:
- denne od 8.00 do 17.00 hod. na vrátnici SD - 417 32 71
- hodinu pred predstavením vo foyeri Sp. divadla

Rezervácia vstupeniek:
- do 24 hod. pred predstavením
- denne od 8.00 do 16.00 na tel.: 053/417 32 75
- nonstop cez internet s potvrdením
- e-mail: prevadzka@spisskedivadlo.sk
- skupinové objednávky alebo rezervácie na tel. čísle 053/417 32 75

Mapa sa nemusí korektne zobraziť, vzhľadom na to, že Google zmenil podmienky využívania máp. Zobrazenie mapy nie je možné momentálne ovplyvniť.
loader image

Zadaj dopyt firme

Služba Zadaj dopyt vám ušetrí čas a pomôže vybrať najvýhodnejšiu ponuku na výrobok či službu, ktorú hladáte. Vaša žiadosť o cenovú ponuku bude rozoslaná všetkým firmám registrovaným v Katalógu firiem - poskytujúcim služby vo vami označenej kategórii činnosti a regióne.

Admin firmy

Tu môžete upraviť údaje o svojej firme alebo zadať aktuálnu reklamnú ponuku.